Kilometrul Bine

AMPRENTA NOASTRĂ

logo-renault-group-fundatie

„Spiritul nostru de inovare duce mobilitatea mai departe, pentru a aduce oamenii mai aproape unii de ceilalți.” Aceasta este misiunea Renault Group și piatra de temelie pe care se bazează planul nostru strategic, Renaulution, valorile noastre și direcţia pe care am ales-o pentru  responsabilitatea socială și de mediu. Ne pasă, credem în progresul responsabil, o lume în care toţi suntem respectaţi.

Strategia societală şi de mediu Renault Group se bazează pe 3 piloni: 

  • Neutralitatea de carbon „Green as a business” – Reducerea amprentei de carbon 
  • Siguranța „Caring cars, caring company” - Siguranța ca o prioritate  
  • Incluziunea „Giving chances” – Transformarea noastră este incluzivă  

Aflaţi mai multe despre misiunea Renault Group și modul în care aceasta se reflectă în acțiunile implementate în video de mai jos.

Continuăm misiunea Grupului şi la nivel local, unde ne concentrăm pe clădirea, prin iniţiative proactive şi de responsabilitate socială, unui viitor sustenabil pentru fiecare dintre noi. Avem grijă de angajaţii noştri, de comunitate, de societatea largă. Ne dezvoltăm responsabil, implementăm proiecte care au un impact pozitiv în prezent şi pe termen mediu şi lung, acţionăm cu gândul la generaţiile care urmează.


Politica noastră de mediu

  • în 2005, am lansat Declarația de Mediu, un document care definește obiectivele de reducere a impactului activităților industriale asupra mediului înconjurător.
  • respectăm toate normele de mediu în procesele de fabricație a vehiculelor. La finalul ciclului de viață al mașinilor, acestea pot fi reciclate în proporție de 95%.
  • suntem recertificați în conformitate cu standardul ISO 14001 / 2015.
  • am primit recertificarea RHP „Risque Hautement Protégé / Risc cu Protecție Ridicată” - cel mai înalt nivel de prevenire și protecție în materie de riscuri industriale și reducere a impactului generat de riscurile naturale, etichetare recunoscută internațional.
despre-kilometrul-bine

Energia electrică

 

La nivelul platformei industriale Dacia Mioveni consumul energetic este monitorizat în timp real – consumurile energetice instantanee sunt puse la dispoziția actorilor operaționali ai companiei; prin adăugarea contoarelor de energie în echipamentele industriale, oferim o vizibilitate mai precisă asupra consumului; rezultatele acțiunilor zilnice sunt vizibile imediat, astfel încât fiecare poate contribui, printr-un comportament responsabil, la reducerea consumului de energie.

Ne propunem ca Platforma Dacia de la Mioveni şi Centrul Tehnic să beneficieze de panouri fotovoltaice care să asigure o parte importantă de energie electrică verde din consumul total.

Apa

 

În cadrul Platformei Dacia, există o stație de potabilizare a apei și de tratare a apelor uzate rezultate în cadrul proceselor industriale, precum și laboratoare în care se efectuează analize fizico-chimice și bacteriologice specifice. 

Laboratoarele sunt acreditate RENAR, în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 17025: 2018, acreditare care atestă că rezultatele obținute în Laboratoarele de Apă sunt valide, exacte și de necontestat.

De curând, ne-am extins plaja de acreditare RENAR și am obținut certificarea pentru încă 2 încercări fizico-chimice – determinări fluoruri și azot total, metoda rapidă, dar şi pentru determinarea bacteriei Legionella, la turnurile de răcire și la grupurile sanitare de pe platforma pentru apă caldă menajeră.

De activitatea laboratorului de apă uzată beneficiază toate activitățile Renault Group în România: Platforma Dacia, Centrul Tehnic Titu, AILN, CPS Oarja, Renault Mecanique Roumanie SA, Dacia Business Center și Matrițe Pitești. În plus, în stația de potabilizare a apei de pe Platforma Dacia este produsă și livrată apă potabilă și către orașul Mioveni.

Deșeurile


Am dezvoltat și actualizat cu noi obiective un plan de gestionare a deșeurilor (ce integrează și programul de prevenire generare deșeuri), elaborat în conformitate cu cerințele OUG 92/2021 art.44 (1),  care are drept scop prevenirea și reducerea cantității de deșeuri generate de către Automobile Dacia şi punctele de lucru, respectiv de către Renault Technologie Roumanie, punct de lucru Centrul Tehnic Titu. Prin respectarea acestui plan, se asigură colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile, valorificarea pe cât de mult posibil și astfel, reducerea cantității de deșeuri predate spre eliminare/depozitare finală.