Kilometrul Bine

Termeni și condiții

CONDIŢII GENERALE PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI

 

Automobile Dacia S.A. a lansat site-ul www.kilometrulbine.ro, platforma de responsabilitate socială a companiei, pentru a informa publicul larg cu privire la activitățile de Responsabilitate Socială Corporativă pe care le derulează pe teritoriul României. Utilizarea acestui site este condiționată de respectarea condițiilor generale precum și de respectarea ansamblului de legi aplicabile.

 

Acceptarea condiţiilor

Folosirea site-ului presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor expuse mai jos. Termenii și condițiile pot fi schimbate în orice moment de către Automobile Dacia, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează. 

Accesând și navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă termenii de utilizare descriși în continuare. Ȋn cazul în care utilizatorii sunt minori, se presupune că accesarea site-ului, inclusiv postare de texte, imagini etc se realizează cu acordul şi sub supravegherea reprezentantului legal, Automobile Dacia fiind exonerată de orice răspundere.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii și condițiile site-ului, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea site-lui.

Automobile Dacia nu își asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu își asumă nicio răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe site.

Accesul pe site poate fi suspendat sau restricţionat oricậnd din motive obiective, inclusiv în caz de defecţiuni tehnice/mentenanţă, fără a fi necesară o notificare prealabilă şi fără drept de despăgubire împotriva Automobile Dacia.

Utilizatorii vor folosi informațiile furnizate pe site pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea informațiilor furnizate, Utilizatorii acceptă că Automobile Dacia va fi absolvită  de orice răspundere.

Condiţii generale

  1. Drepturi de proprietate intelectuală
  2. Limitarea responsabilităţii
  3. Drept aplicabil
  4. Actualizarea condiţiilor generale

 

Drepturi de proprietate intelectuală

Fotografiile, clipurile video, textele, sloganurile, citatele, desenele, imaginile, secvențele animate sonore sau nu, precum și toate lucrările integrate acestui site sunt proprietatea Automobile Dacia S.A. sau a unor terţi care au autorizat Automobile Dacia să le utilizeze.

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus-menționat și ale lucrărilor sunt autorizate cu condiția ca acestea să fie destinate unei utilizări strict personale, excluzȃnd orice utilizare ȋn scopuri publicitare și/sau comerciale și/sau de informare, astfel ȋncȃt să se conformeze dispozițiilor legale privind proprietatea intelectuală.

Cu excepția dispozițiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parțială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări fără a se fi obținut, ȋn prealabil, acordul societății Automobile Dacia S.A. este strict interzisă și constituie infracțiunea de contrafacere, care se pedepsește conform legislației ȋn vigoare.

 

Limitarea responsabilităţii

Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu.

Conţinutul acestui site este cu titlu informativ şi nu creează raporturi juridice pentru Automobile Dacia S.A. Accesarea site-ului nu creează niciun fel de drepturi pentru utilizatori sau pentru terţe persoane în raport cu Automobile Dacia S.A.

Automobile Dacia nu își asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu își asumă nicio răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe site.

 

Drept aplicabil         

Prezentele Condiții Generale se supun dreptului intern romȃn. Limba Condițiilor Generale este limba română. Ȋn caz de litigiu, numai instanțele românești vor fi considerate competente.

 

Actualizarea condițiilor generale

Automobile Dacia S.A ȋşi rezervă dreptul de a modifica și actualiza ȋn orice moment site-ul, accesul la site, precum și Condițiile Generale. Aceste modificări și actualizări se impun utilizatorului care trebuie, prin urmare, să se raporteze ȋn mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condițiile Generale ȋn vigoare.

Acest site este destinat proiectelor de Reponsabilitate Socială Corporativă ce presupune stimularea interesului publicului pentru conservarea mediului înconjurător şi susținere a educaţiei.

Prin intermediul acestui site nu se realizează promovarea ori referiri la produsele şi serviciile Automobile Dacia S.A. sau ale celorlalte entităţi ale Renault Group România sau la activităţile sale/lor comerciale etc.