Kilometrul Bine

DICȚIONARUL VERDE

Protejarea mediului înconjurător este un subiect de interes, cu un impact major asupra societății și a populației. Atunci când ne informăm despre ultimele noutăți, putem întâlni termeni care nu ne sunt familiari. Pentru a înțelege mai bine universul acestui domeniu, am dezvoltat Dicționarul Verde.

De la A la Z, veți afla definiții ale unor termeni, expresii, cu referire la ecosistemul si transformările care țin de protejarea mediului înconjurător și de schimbările climatice (convenții, legislație în domeniu, programe de protecție a mediului, acte administrative, biodiversitate, dezvoltare durabilă).

Dicționarul Verde este actualizat permanent, iar dacă ai sugestii de sintagme și definiții noi, ne poți trimite propunerea ta prin intermediul formularului de contact.

Absorbant de carbon
Dispozitiv de control suplimentar care folosește cărbune activ pentru a absorbi compușii organici volatili dintr-un flux de gaze; 

 

Aclimatizare
Ajustările fiziologice și comportamentale ale unui organism la schimbările din propriul mediu;

 

Acord de mediu
Actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, prin care sunt stabilite condițiile și, după caz, măsurile pentru protecția mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect;

 

Acordul de la La Paz
Acordul din 1983 între SUA și Mexic pentru a coopera pentru protecția și îmbunătățirea mediului în zona de frontieră;

 

Acordul de la Paris
Are ca obiectiv principal reducerea încălzirii globale la sub 2 grade și va continua lupta până când acest fenomen va înregistra o scădere de până la 1,5 grade. În acest fel, se urmărește evitarea catastrofelor produse de modificările climatice majore. 195 de țări au semnat documentul în decembrie 2015, la Paris. De asemenea, principiile fundamentale ale Acordului de la Paris sunt: principiul responsabilităților comune dar diferențiate și a capacităților respective și principiul echității;

 

Acțiune de îndepărtare
Acțiune de curățare imediată, pe termen scurt, pentru a aborda o eliberare sau eliberarea amenințată de substanțe periculoase. Această acțiune este inițiată pentru a reduce sau elimina o amenințare imediată la adresa sănătății publice și/ sau a mediului;

 

Acțiune de remediere
Orice acțiune desfășurată pentru a investiga, monitoriza, evalua eliberarea sau amenințarea cu eliberarea substanțelor periculoase sau a contaminanților în mediu. De asemenea, se poate referi la curățarea efectivă a mediului prin diferite îndepărtări, tratamente, remedieri monitorizate sau acțiuni corective;

 

Acțiune urgentă
Acțiune de remediere luată ca răspuns la o situație care ar putea provoca daune grave oamenilor sau mediului, dacă nu este abordată imediat. Un exemplu este îndepărtarea solului contaminat cu plumb într-o zonă rezidențială;

 

Actul național de politică de mediu din 1969
Act care a stabilit o politică națională a SUA care promovează îmbunătățirea mediului. Cea mai semnificativă realizare a NEPA a fost stabilirea cerințelor procedurale pentru toate agențiile guvernamentale federale pentru a pregăti evaluări de mediu și declarații de impact asupra mediului;

 

Adaptare
Capacitatea sistemelor naturale și antropice de a reacționa la efectele cauzate de modificările climatice. Printre acestea se numără: variabilitatea climatică și fenomenele meteorologice extreme;

 

ADAS (ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEMS)
Sistem de prevenire a pericolelor rutiere. Acesta, împreună cu variantele conexe sunt foarte utile pentru șoferi, deoarece pe lângă faptul că sistemele contribuie la evitarea accidentelor, ele ghidează șoferii să parcheze rapid și ușor. Bineînțeles că și evoluția noilor tehnologii, precum existența camerelor, completează beneficiile ADAS, dar și a device-urilor similare;

 

Add-on Control Device
Dispozitiv de control al poluării aerului, precum absorbantul de carbon sau incineratorul, care reduce poluarea în gazele de eșapament. Dispozitivul de control nu afectează de obicei procesul care este controlat și, prin urmare, este o tehnologie „suplimentară”, comparativ cu o schemă de control al poluării prin modificarea procesului de bază în sine;

Adulterant
Impurități chimice sau substanțe care, prin lege, nu aparțin unui aliment sau pesticid;  

 

Aerare
Proces care promovează degradarea biologică a materiei organice din apă. Acesta poate fi activ sau pasiv;

 

Agenda 21
Plan detaliat al acțiunilor care urmează să fie implementate la nivel global, național și local de către organizațiile ONU, statele membre și grupurile individuale cheie din toate regiunile. Agenda 21 susține transformarea durabilă într-un principiu juridic. La nivel local, inițiativa pledează pentru un plan strategic incluziv, bazat pe teritoriu, care să includă politici de mediu și sociale durabile;

 

Agricultură organică
Procesul agricol de creștere a plantelor în lipsa fertilizatorilor industriali și a pesticidelor

 

Air Exchange Rate
Rata la care aerul din exterior substituie aerul din interior, într-un spațiu dat;

 

Air Quality Division (AQD)
Protejează și îmbunătățește sănătatea publică și mediul prin controlul surselor prezente și viitoare de poluare a aerului. Responsabilitățile fundamentale includ: colectarea și analizarea datelor de monitorizare a aerului înconjurător asigurate de calitate și precise, pregătirea previziunilor de poluare pentru a ajuta oamenii să limiteze expunerea la poluarea aerului și la sursele de poluare ale acestuia, desfășurarea și colaborarea în cadrul unor cercetări și analize pentru a evalua sursele de poluare și impactul acestora asupra sănătății și bunăstării publice, eliberarea autorizațiilor către industrii și alte facilități și pentru activități de ardere deschisă care protejează sănătatea și bunăstarea publică, exploatarea și menținerea programelor de inspecție a emisiilor vehiculelor convenabile și accesibile, dezvoltarea de planuri și reguli, privind calitatea aerului prin parteneriate, colaborare și implicare publică;

 

Air Quality Index (AQI)
Index pentru raportarea calității zilnice a aerului. Determină cât de curat sau poluat este aerul și ce efecte asociate asupra sănătății ar putea fi îngrijorătoare;

 

Amprenta de carbon
Totalul emisiilor de gaze cu efect de seră generate de activitățile umane și industriale. Aceasta reprezintă și o evaluare a duratei de viață, constrânsă de indicele referitor la emisiile de carbon;

 

Amprenta ecologică
Unitate de măsură standardizată, care se referă la suprafața de teren exploatabil precum și la suprafața maritimă necesară pentru a produce resursele pe care societatea umană le consumă la un moment dat și pentru a absorbi deșeurile rezultate, utilizând tehnologia disponibilă;

 

Arie protejată
O zonă geografică bine delimitată, recunoscută și protejată prin intermediul unor acțiuni legale sau efective, cu scopul de a proteja pe termen lung ecosistemele naturale

 

Arizona Department of Environmental Quality (ADEQ)
Agenție executivă a guvernului de stat din Arizona mandatată să aplice, să administreze legile și reglementările de mediu ale statului. ADEQ are trei divizii - calitatea aerului, calitatea apei și programe de deșeuri;

 

Autorizație de mediu
Actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului. În document sunt formulați parametrii ideali de funcționare ai unei activități existente sau ai uneia noi, cu posibil impact major asupra mediului;

Bacterii
Organisme vii, microscopice care pot ajuta la controlul poluării prin metabolizarea materiei organice din canalizare, scurgeri de petrol sau alți poluanți. Cu toate acestea, bacteriile din sol, apă sau aer pot provoca probleme de sănătate populației viețuitoarelor etc;  

 

BAT (Best Available Technology)
Tehnologie de ultimă generație disponibilă la nivel industrial și aplicabilă în condițiile tehnice prevăzute de lege. Aceasta trebuie să asigure în ansamblu un nivel ridicat de protecție a mediului;

 

Best Available Control Technology (BACT)
Tehnologie care presupune o limitare a emisiilor, inclusiv un standard de emisii vizibil, bazat pe reducerea maximă posibilă a unui poluant atmosferic;

 

Best Management Practice (BMP)
Metode care au fost determinate ca fiind cele mai eficiente, mijloace practice de prevenire sau reducere a poluării din surse non-punctuale;

 

Best Available Control Measures (BACM)
Definește măsurile eficiente conform recomandărilor EPA pentru controlul particulelor mici sau dispersate și a altor emisii, provenite din diverse surse;  

 

Best Demonstrated Available Technology (BDAT)
Manieră eficientă și comercială de tratare a unor tipuri specifice de deșeuri periculoase;  

 

Big Data
Cantitate însemnată de informații, care poate fi utilizată pentru a descoperi tendințe și modele. De pildă, în agricultură, acestea sunt reprezentate de imagini ale câmpurilor din satelit și drone sau de datele prelucrate de senzorii montați pe utilajele din fermă;

 

Biochemical Oxygen Demand (BOD)
Măsură a cantității de oxigen consumată în procesele biologice care descompun materia organică din apă. Cu cât cererea biochimică de oxigen este mai mare, cu atât gradul de poluare crește; 

 

Biocombustibil
Combustibil produs din materie organică uscată sau uleiuri combustibile produse de plante. Exemplele de biocombustibili includ alcool, rezultat din zahăr fermentat, lichior negru din procesul de fabricație a hârtiei, lemn și ulei de soia;

 

Biodegradabil
Capabil să fie distrus încet și descompus în părți foarte mici prin procese naturale, bacterii, etc

 

Biodiversitate
Variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre, marine, acvatice continentale și complexelor ecologice;

 

Biogaz
În trecut era utilizat drept combustibil pentru încălzirea sobelor, a lămpilor, a funcționării mașinilor mici și pentru a genera electricitate. Reziduurile producției de biogaz sunt utilizate ca îngrășământ organic de calitate inferioară. Combustibilii cu biogaz nu cauzează, de obicei nicio poluare a atmosferei. Datorită faptului că provin din resurse regenerabile de energie, au un potențial ridicat, în ceea ce privește utilizările viitoare;

 

Biolichide
Combustibili lichizi rezultați din biomasă și folosiți în scopuri energetice, altele decât pentru transport, inclusiv pentru producerea de energie electrică și de energie destinată procesului de încălzire-răcire;

Biological Oxygen Demand
Măsură indirectă a concentrației de material degradabil biologic prezent în deșeurile organice. Cererea biologică de oxigen reflectă cantitatea de oxigen consumată în cinci zile de procesele biologice care descompun deșeurile organice; 

 

Biom
Întreaga comunitate de organisme vii într-o singură zonă ecologică majoră; 

 

Biosenzor

Sistem biologico – electronic format dintr-un receptor biologic activ, un traductor şi un sistem electronic de amplificare, prelucrare şi afişare date. Receptorul biologic activ furnizează informații analitice specifice ce permit recunoaşterea unei anumite specii biologice sau chimice dintr-un amestec complex ce compune materia analizată. Receptorul biologic activ al biosenzorului poate fi format din enzime, anticorpi , microorganisme, țesuturi umane sau etc;

 

Biotehnologie
Tehnici care utilizează organisme vii sau părți ale acestora pentru a produce o varietate de produse: de la medicamente la enzime industriale;  

 

Biotransformare
Conversia unei substanțe în alți compuși de către organisme. Include și fenomenul de biodegradare;  

 

BMS (BATTERY MANAGEMENT SYSTEM)
Gestionează încărcarea și potențialele scurgeri ale bateriilor reîncărcabile, echilibrând curentul. Sistemul împiedică supratensiunea, subîncălzirea și supraîncălzirea bateriei. Apariția acestor disfuncționalități conduc la deteriorarea bateriilor și a altor componente fundamentale. În esență, sistemul optimizează bateriile vehiculelor electrice, cu accent pe siguranță, dar și pe extinderea duratei de viață a acestora;

 

BOD5
Cantitatea de oxigen dizolvat consumată în cinci zile de procesele biologice de descompunere a materiei organice;

 

Border 2020
E administrat de Agenția SUA pentru Protecția Mediului și omologul său din Mexic. Border 2020 finanțează programe de sănătate publică și de mediu în regiunea de frontieră. Se bazează pe programul de mediu Border 2012, subliniind abordările regionale, de jos în sus, pentru luarea deciziilor, stabilirea priorităților și implementarea proiectului pentru aproape 12 milioane de oameni care trăiesc de-a lungul frontierei;

 

Border Environment Cooperation Commission (BECC)
Creată de guvernele Statelor Unite și Mexic în colaborare cu Banca Nord-Americană de Dezvoltare, pentru a îmbunătăți condițiile de mediu ale regiunii de frontieră, pentru a promova bunăstarea rezidenților din ambele națiuni, în primul rând prin proiecte de infrastructură de mediu;

 

Border Environmental Protection, Office of (OBEP)
Biroul ADEQ a cărui misiune este protejarea sănătății publice și a mediului în comunitățile de frontieră din Arizona, facilitând eforturile care abordează problemele de mediu cu o legătură transfrontalieră și îmbunătățind colaborarea cu alte programe axate pe frontieră;

 

British Thermal Unit
Unitate de energie termică egală cu cantitatea de căldură necesară pentru a crește temperatura unui kilogram de apă cu un grad Fahrenheit la nivelul mării;

Calea expunerii
Traseul contaminanților de la sursa de contaminare la contactul potențial cu un mediu care reprezintă o amenințare potențială pentru sănătatea umană sau pentru mediu. Determinarea existenței căilor de expunere este un pas esențial în efectuarea unei evaluări a riscului;


Capacitate asimilativă
Diferența dintre concentrația de bază a calității apei pentru un poluant și cel mai strict criteriu de calitate a apei aplicabil pentru respectivul poluant; 


Capacitatea de neutralizare a acidului
Măsurarea capacității unei baze, cum sunt apa sau solul de a rezista la modificările pH-ului;  


Caracteristicile deșeurilor periculoase
Există patru categorii utilizate în definirea deșeurilor periculoase: aprindere, corozivitate, reactivitate și toxicitate;  


Caracterizarea efectelor ecologice
Parte a evaluării riscului ecologic care examinează capacitatea unui factor de stres de a provoca efecte adverse în anumite circumstanțe;


Caracterizarea expunerii
Segment dintr-o evaluare a riscului ecologic care examinează interacțiunea unui factor de stres cu una sau mai multe entități ecologice; 


Carbon activat
Formă foarte absorbantă de carbon utilizată pentru îndepărtarea mirosurilor și a substanțelor toxice din emisiile lichide sau gazoase. În tratarea deșeurilor, este folosit pentru a elimina materia organică dizolvată din apa potabilă uzată. Este, de asemenea, utilizat în sistemele de control evaporativ ale autovehiculelor;  


Carbon albastru
Carbon captat de oceanele și ecosistemele de coastă. Carbonul este captat de organismele vii din oceane și este stocat sub formă de biomasă și sedimente


Carbon sequestration
O modalitate prin care se propune încetinirea acumulării gazelor de seră și atenuarea  încălzirii globale pentru a evita schimbările climatice datorate stocării pe termen lung a dioxidului de carbon și a altor forme de carbon


Casa Verde
Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire. Această inițiativă are drept scop îmbunătățirea calității aerului, apei și solului prin diminuarea gradului de poluare. Acest fenomen apare din cauza arderii lemnului și a combustibililor fosili pentru producerea energiei termice;


CCS (Combined Charging System)
Sistem de încărcare combinat, destinat pentru încărcarea rapidă a mașinilor electrice la o sursă de curent alternativ sau continuu. CCS este unul dintre cele trei tipuri de prize, utilizate la nivel mondial pentru realizarea acestui proces;


Celulă
 Cea mai mică parte structurală a materiei vii capabilă să funcționeze ca o unitate independentă;  


Cenușă zburătoare
Particule reziduale non-combustibile expulzate de gazele de ardere;


CERCLIS
Sistemul federal cuprinzător de informații privind răspunsul, compensarea și răspunderea în domeniul mediului;


Cererea chimică de oxigen (COD)
O măsură a oxigenului necesar pentru a oxida toți compușii, atât organici, cât și anorganici, în apă; 


Certificat de emisii de gaze cu efect de seră
Titlul care atestă dreptul de a emite o tonă de dioxid de carbon echivalent, într-o perioadă definită;


Charter of European Cities and Towns Towards Sustainability
A fost aprobată de participanții la Conferința europeană privind orașele și orașele durabile, în 1994. Aceasta a fost inițial semnată de 80 de autorități locale europene și 253 de reprezentanți ai organizațiilor internaționale, guvernelor naționale, institute științifice, consultanți și persoane fizice. Prin semnarea cartei, orașele, județele și orașele europene s-au angajat să intre în procesele Agendei Locale 21 și să dezvolte planuri de acțiune pe termen lung în direcția sustenabilității și au inițiat campania europeană pentru orașe și orașe durabile;


CITES (Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice)
Acord internațional între guverne al cărui  obiectiv este acela de a se asigura că procesul care are în prim plan  comerțul internațional de animale și plante sălbatice nu pune în pericol viața acestora;


Clauza anti-degradare
E inclusă în cerințele federale privind calitatea aerului și a apei care interzic deteriorarea în cazul în care nivelurile de poluare sunt peste limita legală;

Clean Water Act (CWA)
Legea federală primară care reglementează poluarea apei. Obiectivul său este de a restabili și menține integritatea chimică, fizică și biologică a apelor națiunii prin prevenirea surselor de poluare punctuală și nonpunctuală, oferind asistență lucrărilor de epurare publică pentru îmbunătățirea epurării apelor uzate și menținerea integrității zonelor umede;


Codul Reglementărilor Federale (CFR)
Document care codifică toate regulile departamentelor și agențiilor executive ale guvernului federal. Este împărțit în cincizeci de volume, cunoscute sub numele de titluri. Titlul 40 din CFR enumeră toate reglementările referitoare la mediu;  
 

Combustibili alternativi
Înlocuitori pentru combustibilii tradiționali lichizi, derivați din petrol. Acest tip de combustibili include amestecuri de combustibili pe bază de alcool cu ​​benzină, metanol, etanol, gaz natural comprimat și altele;


Compost
Amestec de resturi vegetale, animale și menajere biodegradabile, utilizat ca îngrășământ natural;


Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA)
Lege federală care a stabilit un program pentru: identificarea locurilor unde au fost sau ar putea fi eliberate substanțe periculoase pentru mediu, evaluarea daunelor aduse resurselor naturale etc;


Compus chimic
O substanță distinctă și pură formată prin unirea a două sau mai multe elemente în proporție definită de greutate;


Compus organic volatil
Orice compus de carbon, cu excepția monoxidului de carbon, a dioxidului de carbon, a acidului carbonic, a carburilor sau a carbonaților metalici și a carbonatului de amoniu, care participă la reacțiile energiei radiante, în special a luminii, în atmosferă;


Conformitate alternativă
O politică care permite facilităților să aleagă între metodele de realizare a reducerii emisiilor sau a diminuării riscurilor în locul reglementărilor de comandă și control care specifică standardele și cum trebuie acestea îndeplinite;


Contaminanți biologici
Organisme vii sau derivate care pot provoca efecte nocive asupra sănătății, dacă ajung în organism;


Contaminants of Emerging Concern (CEC)
Vizează substanțele chimice provenite din detergenți, parfumuri, medicamente etc. care s-au dovedit a fi răspândite pe scară largă în resursele de apă și identificate ca fiind un potențial risc pentru mediu sau sănătate publică;


Contribuții din surse naturale
Emisii de poluanți care nu rezultă direct sau indirect din activități umane, incluzând evenimente naturale, precum: erupţiile vulcanice, activitățile seismice etc;


Convenția de la Aarhus
Contribuie la protejarea drepturilor oricărei persoane din generațiile actuale și viitoare de a trăi într-un mediu adecvat sănătății și bunăstării sale, fiecare parte va garanta drepturile privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, conform prevederilor prezentei convenții;


Convenția de la Basel privind controlul mișcărilor transfrontaliere ale deșeurilor periculoase și eliminarea acestora
Un obiectiv principal al Convenției de la Basel este protejarea sănătății umane și a mediului prin reducerea la minimum a producției de deșeuri periculoase, ori de câte ori este posibil printr-un management ecologic. Convenția impune ca producția de deșeuri periculoase să fie gestionată, utilizând o abordare integrată a ciclului de viață. Aceasta implică controale stricte: de la generarea sa, la depozitare, transport, tratare, reutilizare, reciclare, recuperare și eliminare finală;


Convenția Deșertificării
Obiectivul acesteia constă în combaterea deșertificării și atenuarea efectelor secetei în țările care se confruntă cu secetă gravă și / sau deșertificare, în special în Africa, printr-o acțiune eficientă la toate nivelurile. E o inițiativă susținută de cooperare internațională și acorduri de parteneriat, în cadrul unei abordări integrate care este în concordanță cu Agenda 21, în vederea contribuției la realizarea dezvoltării durabile în zonele afectate;


Convertor catalitic
Sistem de evacuare a vehiculului, care utilizează cataliza, un proces de modificare a vitezei unei reacții chimice, pentru a reduce emisiile de poluanți;


CORINAIR
Program de stabilire a unui inventar al emisiilor de poluanți atmosferici din Europa. A fost inițiat de Grupul de lucru al Agenției Europene de Mediu și a făcut parte din programul de lucru Corine;


CORINE(Coordonarea informațiilor despre mediu)
Un program propus în 1985 de către Comisia Europeană, care vizează colectarea informațiilor referitoare la mediu, cu accent pe anumite teme prioritare pentru Uniunea Europeană, precum: acoperirea terenurilor, eroziunea zonelor de coastă, biotopii etc;

Daună
Schimbare adversă măsurabilă a unei resurse naturale sau o afectare măsurabilă a unui serviciu de resurse naturale care poate apărea direct sau indirect;


Declarația de impact asupra mediului
Document solicitat agențiilor federale. Aceasta reprezintă un instrument pentru luarea deciziilor, descrie efectele pozitive și negative ale întreprinderii și citează acțiuni alternative;


Declaration of Environmental Use Restriction (DEUR)
Pact restrictiv care rulează și împovărează pământul și necesită menținerea oricărui control instituțional sau ingineresc. Trebuie să fie aprobat și semnat de ADEQ înainte de a putea fi înregistrat;


DEEE (Deșeuri de Echipamente electrice și Electronice)
Orice echipament electric sau electronic pe care deținătorul îl aruncă,  are intenția sau obligația să renunțe la el, conform prevederilor legale;


Degradare biologică
Proces prin care microorganismele descompun materialele reziduale. Aditivii nutrienți pot fi introduși într-o zonă contaminată cu scopul specific de a încuraja biodegradarea;


Depășirea standardelor de poluare
Încălcarea nivelurilor de poluanți permise de standardele de protecție a mediului;


Depuneri totale sau acumulate
Cantitatea totală de poluanți care este transferată din atmosferă pe suprafețe, precum: sol, vegetație, clădiri etc., într-un anumit interval de timp;


Desalinizare
Proces de obținere a apei potabile prin eliminarea cantității de sare din apa sărată


Deșertificare
Procesul de degradare al solului ce permite împrăștierea pământului arid și semi-arid în regiuni acoperite de vegetație. Se caracterizează printr-o reducere a vegetației și o deteriorare a texturii, conținutului de nutrienți și a fertilității solului


Deșeu biodegradabil
Deșeurile din care se poate obține compost, un excelent îngrășământ natural pentru plante, dar și pentru pământul din grădină. Această tipologie se depozitează în recipientul negru. Câteva exemple de deșeuri din această categorie sunt: resturi de pâine și cereale, coji de nucă și de ouă, zaț de cafea, resturi vegetale din curte etc;


Deșeu reciclabil
Deșeu care poate fi materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri. Deșeurile reciclabile reprezintă fracția uscată și se depozitează în recipientul galben. Din această categorie fac parte: metalul, plasticul, hârtia și cartonul. În aceeași familie, se încadrează și ambalajele din sticlă, precum: ambalaje din sticlă și borcane, fără capac, damigene, ambalaje din sticlă de la produse cosmetice etc. Acestea se pot arunca în recipiente de culoare verde. Deșeurile reciclabile se încadrează în tipologia deșeurilor de tip menajer;


Deșeu solid
Materiale non-lichide, non-solubile, de la deșeurile municipale la deșeurile industriale care conțin substanțe complexe și uneori periculoase. Deșeurile solide includ, de asemenea, nămoluri de epurare, deșeuri agricole, deșeuri de la demolări și reziduuri miniere;
 

Deșeu special
Articole precum deșeuri periculoase menajere, deșeuri voluminoase, anvelope și ulei uzat;
 

Deșeu universal
Oricare dintre următoarele deșeuri periculoase (baterii, pesticide, echipamente care conțin mercur și lămpi) care sunt gestionate în conformitate cu cerințele privind deșeurile universale;

Deșeuri radioactive
Orice deșeuri care emit energie sub formă de raze, unde, fluxuri sau particule energetice. Materialele radioactive sunt adesea amestecate cu deșeuri periculoase din reactoare nucleare, instituții de cercetare sau spitale;


Deșeurile reziduale sau amestecate
Fac parte din categoria deșeurilor menajere și reprezintă fracția umedă. Ele sunt totalitatea deșeurilor care nu se pot recicla, se depozitează în recipientul gri. Câteva exemple în acest sens sunt: resturi de mâncare, scutece de unică folosință, conținutul sacului de la aspirator, lemn tratat sau vopsit etc;


Dezastru
Perturbare gravă a funcționării societății, provocând pierderi umane, materiale sau de mediu pe scară largă. Acestea depășesc capacitatea societății afectate de a le face față, folosind doar propriile resurse;


Dezvoltare durabilă (Sustenabilitate)
Procesul de dezvoltare care corespunde nevoilor actuale, fără a îngrădi drepturile generațiilor viitoare de a-și satisface propriile necesități;


Directiva 90/ 313/CEE, privind accesul la informațiile de mediu
Aceasta solicită autorităților publice să ofere publicului acces și să difuzeze informațiile de mediu pe care le dețin. Informațiile trebuie furnizate oricărei persoane fizice sau juridice la cererea acestora, fără ca acestea să trebuiască să dovedească un interes anume;


Directiva 91/157 / CEE, privind bateriile și acumulatorii care conțin anumite substanțe periculoase
Aceasta are drept scop recuperarea și eliminarea controlată a acelor baterii și acumulatori uzați care conțin substanțe periculoase în conformitate cu legislația în vigoare;


Divizia Calității Apei a ADEQ
Protejează și îmbunătățește sănătatea publică și mediul din Arizona, asigurând apă potabilă sigură și reducând impactul poluanților deversați în apele de suprafață și subterane. Responsabilitățile esențiale includ: asigurarea faptului că sistemele publice de apă furnizează apă potabilă sigură, identificarea problemelor de poluare a apei și stabilirea standardelor pentru soluționarea acestora,  gestionarea calității resurselor de apă prin parteneriate în limitele naturale ale bazinelor hidrografice ale statului, monitorizarea și evaluarea calității apelor de suprafață și subterane în întregul stat, reglementarea evacuării și tratării apelor uzate etc;


Divizia de programe pentru deșeuri a ADEQ
Protejează și îmbunătățește sănătatea publică și mediul din Arizona prin reducerea riscului asociat cu gestionarea deșeurilor, siturile contaminate și substanțele reglementate;


Doză absorbită
Cantitatea de substanță care pătrunde în barierele de absorbție ale unui organism expus prin procese fizice sau biologice. Termenul este sinonim cu doza internă;  


Doză administrată
Cantitatea de substanță dată unui subiect testat pentru a determina relațiile doză-răspuns. Din cauza faptului că expunerea la substanțe chimice este de obicei inadecvată, această cantitate este adesea numită doză potențială;


Doză aplicată
În evaluarea expunerii, cantitatea de substanță în contact cu limitele primare de absorbție ale unui organism și disponibilă pentru absorbție;  


DPSIR (Driver-Pressure-State-Impact-Response)
Cadrul cauzal pentru descrierea interacțiunilor dintre societate și mediu adoptat de Agenția Europeană de Mediu: forțe motrice, presiuni, stări, impacturi, răspunsuri;

E-shifter
E un schimbător de viteză electric, disponibil la modelele Renault Zoe și Renault Captur. Acesta asigură o comutare facilă,  rapidă a vitezelor și îi permite șoferului să regleze comportamentul vehiculului în funcție de trafic, în special când vine vorba de comutarea  în modul B. Aceasta este varianta ideală pentru un șofat simplu și ușor în oraș;


Echilibru ecologic
Ansamblul stărilor și inter-relațiilor dintre elementele componente ale unui sistem ecologic, care asigură menținerea structurii, funcționarea și dinamica ideală a acestuia;


Echivalentul dioxidului de carbon
Măsură metrică utilizată pentru a compara emisiile din diferite gaze cu efect de seră pe baza potențialului lor de încălzire globală (GWP);


Eco-conscious
Se referă la starea de îngrijorare față de mediul înconjurător


Eco-turism
Călătorii responsabile față de mediu cu destinații în zone naturale neprospectate de oameni, cu scopul de a promova conservarea naturii


Ecolabel
Marcă europeană de certificare de mediu acordată pentru produsele și serviciile, care respectă criteriile ecologice și prestaționale stabilite la nivel european;


Economia circulară
Model de producție și consum centrat pe distribuirea, reutilizarea, reciclarea diverselor materiale și produse pentru îmbunătățirea duratei de viață ale acestora;


Ecosistem
Sistemul de interacțiune al unei comunități biologice și mediul înconjurător al acesteia;


Efect acut
Efect advers asupra oricărui organism viu care are drept rezultat simptome severe care se dezvoltă rapid. Acestea se diminuează adesea după oprirea expunerii; 


Eficiența ecologică
Descrie bunurile și serviciile care contribuie în mod competitiv la calitatea vieții, reducând procesul de degradare a mediului și utilizarea resurselor de-a lungul ciclului de viață;


Electronic Waste (e-waste)
Produse electronice care se apropie de sfârșitul duratei lor de viață, precum: televizoare, telefoane, electrocasnice etc. Multe dintre aceste produse pot fi refolosite, recondiționate sau reciclate;


Emisii de aer
Evacuarea poluanților în atmosferă din surse staționare (găuri de aerisire), din suprafețele instalațiilor comerciale sau industriale și din surse mobile, de exemplu, autovehicule, locomotive și aeronave;


Emisii din surse difuze de poluare
Emisii eliberate în aer din surse de emisii nedirijate de poluanți atmosferici, precum: sursele de emisii fugitive, sursele naturale de emisii și alte surse care nu au fost definite specific, conform legii 104/2011;


Emisii din surse fixe
Emisii degajate în aer de utilaje, instalații, inclusiv de ventilație, din construcții, din alte lucrări fixe care produc sau prin intermediul cărora se evacuează substanțe poluante;


Emisii din surse mobile de poluare
Emisii eliberate în aer de mijloacele de transport rutiere, feroviare, navale și aeriene, echipamente mobile nom-rutiere, echipate cu motoare cu ardere internă;

Emisii fugitive
Emisii nedirijate, eliberate în aerul înconjurător prin ferestre, uși și alte orificii, sisteme de ventilare sau deschidere, care nu intră în mod normal în categoria surselor dirijate de poluare;


Emisiile de gaze cu efect de seră
Sunt cunoscute și sub denumirea de emisii de carbon. Acestea reprezintă gazele din mediu înconjurător, care absorb și degajă radiații infraroșii. Instalarea unei stabilități între radiațiile infraroșii absorbite și cele emise reprezintă un aspect esențial pentru climă și mediul global. Gazele cu efect de seră, frecvent întâlnite în atmosferă sunt: ozonul, metanul, oxidul de metan, vaporii de apă, dioxidul de carbon. Există și o serie de gaze cu efect de seră care figurează în Protocolul de la Kyoto. Câteva dintre acestea sunt: oxidul de azot (N2O), hidrofluorocarburile (HFCs), perfluorocarburile (PFCs) etc. Această tipologie de gaze e printre principalele responsabile pentru accelerarea procesului de încălzire globală;
 

Energie solară
Energie transmisă de soare sub formă de radiații electromagnetice. Este extrasă de la soare cu ajutorul celulelor solare 


Environmental governance
Se referă la procesele de luare a deciziilor implicate în controlul și gestionarea mediului și a resurselor naturale;


Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG)
Se referă la cei trei factori centrali în măsurarea durabilității și a impactului societal al unei investiții într-o companie sau afacere;


Estimare limită
Estimare a expunerii, dozei sau a riscului care este mai mare decât cea suportată de persoana cu cea mai mare expunere, doză sau risc în prezent. Estimările limită sunt utile pentru elaborarea declarațiilor conform cărora expunerile, dozele sau riscurile nu sunt mai mari decât valoarea estimată; 


Evaluarea calității aerului
Orice cale prin intermediul căreia se pot măsura, estima niveluri referitoare la calitatea aerului;


Evaluarea ciclului de viață al unui produs
Implică luarea în considerare a impactului în fiecare etapă a ciclului de viață al unui produs, din momentul în care resursele naturale sunt extrase din sol și procesate în fiecare etapă ulterioară de fabricație, transport, utilizare a produsului și, în cele din urmă, eliminare;


Evaluarea impactului asupra mediului
Proces care evidențiază, descrie și stabilește în funcție de particularitățile fiecărei situații, efectele directe și indirecte, sinergice, cumulative, principale și secundare ale unui proiect asupra sănătății populației și a mediului;


Evaluarea riscului
Evaluare științifică a probabilității de a provoca daune rezultate din expunerea la substanțe periculoase. Căile de expunere la contaminanți examinate sunt: inhalarea, ingestia și aspectele ce țin de dermatologie;


Evaluarea riscului de bază
O evaluare efectuată înainte de începerea activităților de curățare a unui loc pentru a identifica și evalua amenințarea la adresa sănătății umane și a mediului. După ce procesul a fost finalizat, datele obținute în timpul unei evaluări de risc de bază pot fi utilizate pentru a determina dacă nivelurile de curățare au fost atinse;


Excludere categorică
Acțiuni care, fie individual, fie cumulativ, nu ar avea un efect semnificativ asupra mediului uman și, prin urmare, nu ar necesita pregătirea unei evaluări de mediu sau a unei declarații de impact asupra mediului în conformitate cu Legea Națională a Politicii de Mediu (NEPA);  


Expunere acută
O singură expunere la o substanță toxică care poate duce la vătămări biologice severe sau chiar la moarte. Aceste tipuri de expuneri nu durează mai mult de o zi, spre deosebire de expunerea mai lungă și continuă pe o perioadă de timp;

Fertilizator
Substanță adăugată solului cu scopul de a îmbunătăți dezvoltarea și rezistența plantelor ce conține de obicei nitrogen, potasiu sau fosfor


Filtrare
Proces de tratare, sub controlul unor operatori calificați, pentru îndepărtarea materiei solide din apă prin intermediul unor medii poroase precum: nisipul sau un filtru artificial. De asemenea, filtrarea este adesea utilizată pentru a îndepărta particulele care conțin agenți patogeni;


Fit for 55
Pachetul de propuneri urmărește să ofere un cadru coerent și echilibrat pentru atingerea obiectivelor UE în domeniul climei, care să fie echitabil și just din punct de vedere social, să mențină și să consolideze inovația și competitivitatea industriei UE, asigurând în același timp condiții de concurență echitabile față de operatorii economici din țările terțe și stă la baza poziției UE ca lider în lupta globală împotriva schimbărilor climatice.Comisia a prezentat Fit for 55 pe 14 iulie 2021;

Flexi-charger
Cablul de încărcare prin care este realizată conectarea unui Renault ZOE la o priză electrică de uz casnic. Proiectat pentru încărcări ocazionale de acasă, Flexi-Charger este conectat în mod ideal la o priză electrică, conectată la rândul ei, la una  cu împământare. Cablul măsoară 6,5 metri lungime;


Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)
Fond care asigură suport persoanelor  rămase fără loc de muncă, din cauza schimbărilor impuse de procesul globalizării. Sumele sunt folosite cu scopul ca acestea să-și găsească rapid un nou serviciu sau să-și demareze propria afacere. Între 2014-2020, bugetul maxim al FEG a fost de 150 milioane de euro. Proiectele finanțate de FEG sunt gestionate și implementate de către autoritățile naționale sau regionale. Fiecare proiect se derulează pe o perioadă de doi ani;

Gaz de depozitare
Se referă la dioxidul de carbon, metanul și alți compuși produși în timpul descompunerii deșeurilor organice;


Gaz natural comprimat
Combustibil alternativ pentru autovehicule. E considerat unul dintre cele mai curate din cauza emisiilor reduse de hidrocarburi și vaporii săi sunt relativ non-producători de ozon;


Gazificarea cărbunelui
Conversia cărbunelui într-un produs gazos prin una dintre mai multe tehnologii disponibile;


Gestionarea dezastrelor
Managementul de decizii politice, administrative și activități operaționale care se referă la diferitele etape ale unui dezastru la toate nivelurile. Această etapă mai cuprinde și o sumă de decizii și acțiuni întreprinse în timpul și după dezastru, inclusiv ajutor imediat, reabilitare și reconstrucție;


Ghid de inventariere a emisiilor atmosferice
Ghidul a fost elaborat de grupurile de experți ale Grupului de lucru UNECE / EMEP, privind inventarele de emisii și publicat de Agenția Europeană de Mediu. Acesta este destinat referințelor generale și utilizării de către părțile la Convenția privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi, pentru raportare către Secretariatul CEE-ONU de la Geneva. Ghidul este conceput pentru a oferi o traiectorie cuprinzătoare asupra metodologiei de inventar a emisiilor atmosferice, de ultimă generație;


Global Environment Facility
Organizație financiară independentă inițiată de guverne donatoare, inclusiv Germania și Franța. A fost prima organizație financiară dedicată mediului la nivel global. Începând din 2013, avea 179 de membri. Donațiile sunt utilizate pentru proiecte care acoperă biodiversitatea, schimbările climatice, apele internaționale, distrugerea stratului de ozon, degradarea solului și poluanții organici persistenți;

Good Neighbor Environmental Board (GNEB)

Comitet consultativ federal independent cu misiunea de a consilia guvernul SUA cu privire la bunele practici ale vecinilor de-a lungul frontierei cu Mexicul. Recomandările sale se concentrează pe nevoile de infrastructură de mediu din statele SUA adiacente Mexicului;


Granular Activated Carbon (GAC)
Un absorbant eficient, în principal datorită porozității sale extinse și a suprafeței foarte mari disponibile. În esență, cărbunele activ granular, spre deosebire de cărbunele activ pulbere este compus din particule cu dimensiuni mai mari de 0,8 mm, aproximativ de dimensiunea nisipului grosier. Cărbunele activ este fabricat dintr-o varietate de materii prime, inclusiv lemn, cărbune și coji de nucă de cocos, ceea ce îl face abundent, relativ ieftin și versatil;


Green cleaning
Presupune utilizarea metodelor și produselor de curățare cu ingrediente ecologice concepute pentru a păstra sănătatea umană și calitatea mediului. Tehnicile și produsele de curățare ecologice evită utilizarea produselor toxice și reactive chimic care conțin diverse substanțe chimice toxice;

Green Deal (Pactul Ecologic European)
Set de inițiative și acțiuni ale Comisiei Europene, care au drept scop să facă din Europa primul continent neutru din perspectiva climei și a poluării, până în 2050. Alte obiective menționate în Pactul Ecologic European sunt: creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor, până la finalul proiectului, UE nu va mai utiliza gaze cu efect de seră etc. Pentru a-și realiza obiectivele Green Deal militează pentru folosirea resurselor în mod eficient, prin adoptarea unei economii circulare. În plus, se urmărește diminuarea poluării și refacerea biodiversității.

Printre acțiunile incluse în acest proiect ambițios se numără: susținerea inovației în domeniul industrial, transport privat și public mai puțin poluante, mai ieftine și mai sănătoase, buget pentru achiziționarea de tehnologii ecologice, decarbonizarea sectorului energetic etc.

Pentru România, Green Deal înseamnă o evoluție semnificativă, fie că e vorba despre maniera în care va fi finanțată agricultura cu fonduri europene, sau de modificarea modului de producere a energiei, la reciclare sau a construcțiilor eficiente energetic;


Green economy
Model fundamentat pe principii economice și de respectare a mediului, care are în prim-plan să îmbunătățească calitatea vieții și  dreptatea socială, prin diminuarea riscurilor de mediu și extinderea ciclului de viață a resurselor naturale;


Green jobs
Locuri de muncă în agricultură, producție, cercetare și dezvoltare, administrație și prestări servicii care contribuie în mod activ la păstrarea sau regenerarea calității mediului. Mai mult, aceste joburi ajută la protejarea ecosistemelor și a biodiversității, la minimizarea consumului de energie, materiale și apă. Acest lucru e posibil, prin intermediul strategiilor de ultimă generație, care conduc la reducerea sau evitarea totală a generării deșeurilor și a poluării;


Green tyres
Anvelope verzi ideale pentru mașinile electrice.   Ele oferă  o rezistență foarte mică la rulare. Datorită structurii lor unice, experimentează mai puține fricțiuni, ceea ce limitează disiparea energiei pierdute, atunci când se încălzesc. Așadar, acest tip de anvelope contribuie la optimizarea gamei de vehicule electrice, asigurând în același timp o aderență excelentă la drum și distanțe scurte de frânare;


Greenpeace
Organizație internațională independentă, care folosește confruntarea creativă, non-violentă, pentru a expune probleme de mediu globale și pentru a împinge adoptarea unor soluții esențiale pentru un viitor verde și pașnic. Valorile Greenpeace sunt: non-violența, independența politică și promovarea soluțiilor;


Gunoi menajer
Deșeuri generate de către locuitorii unei locuințe ce cuprinde toate alimentele sau materialele ce nu mai au folosință sau nu mai sunt dorite

Haldă
Spațiu folosit pentru eliminarea deșeurilor solide fără controale de mediu;


Hibrid
Noțiune care evidențiază faptul că un  automobil hibrid deține două sisteme de propulsie: un motor cu combustie, de cele mai multe ori, benzină și unul electric. Mașinile hibrid sunt de două tipuri: reîncadrabile și non-reîncărcabile. Primele au o baterie mai mare, prin urmare, o autonomie totală mai mare de 50 km în medie. Se încarcă puțin la decelerare, dar trebuie încărcat la o stație de încărcare.  Renault Captur E-TECH reprezintă un exemplu elocvent. Hibridul non-reîncărcabil  se alimentează cu o baterie mică ,atunci când încetinește. Renault Clio E-TECH este un exemplu în acest sens;

High Pollution Advistory
Document emis atunci când nivelurile de poluare ale aerului ating cote nocive pentru toată lumea, nu doar pentru persoanele cu probleme respiratorii. Avizul încurajează populația să limiteze activitatea în aer liber și să reducă conducerea vehiculelor și alte activități care provoacă poluarea aerului;

Iaz de evaporare
Zone în care nămolul de epurare este aruncat și uscat;


Impactul cumulativ
Poate fi pozitiv sau negativ, direct sau indirect, pe termen scurt sau lung. Acesta derivă dintr-o serie de activități în întreaga zonă sau regiune, unde fiecare efect individual poate să nu fie semnificativ dacă este luat separat. Impacturile cumulative includ o dimensiune temporală, deoarece acestea ar trebui să calculeze impactul asupra resurselor de mediu, schimbări aduse de acțiuni trecute, prezente și viitoare previzibile în mod rezonabil;


Incinerator catalitic
Dispozitiv de control care oxidează compușii organici volatili (COV) prin utilizarea unui catalizator pentru a promova procesul de ardere. Incineratoarele catalitice necesită temperaturi mai scăzute decât cele termice convenționale, economisind astfel combustibil și alte costuri;  


Indicator mediu de expunere
Nivelul mediu determinat pe fundamentul unor măsurări realizate în amplasamentele de fond urban de pe întreg teritoriul țării și care furnizează aspecte referitoare la expunerea populației. Acesta este folosit pentru calcularea țintei naționale de diminuare a expunerii și a obligației cu privire la concentrația de expunere, conform legii 104/2011;


Infrastructură verde
O rețea fizică planificată strategic compusă din arii protejate, rețele ecologice (păduri gestionate durabil, terenuri agricole, zone umede, cursuri de apă), parcuri și zone verzi urbane


Inoculanți
Rezultatul inovațiilor din sfera tratamentelor biologice.  Aceștia fixează rapid și eficient pe semințe specii benefice de Rhizobium, pentru a spori capacitatea plantei de a asimila  azotul atmosferic. De aici rezultă o accelerare a producției;

Integrated Pest Management
Utilizarea coordonată a informațiilor privind dăunătorii și mediul înconjurător cu metodele disponibile de combatere a dăunătorilor pentru a preveni niveluri inacceptabile de daune prin cele mai economice mijloace și cu cel mai mic risc posibil pentru oameni, proprietăți și mediu;


International Panel on Climate Change (IPCC)
Reprezintă un corp creat de către Națiunile Unite cu intenția de a oferi raportări științifice pe subiectul schimbărilor climatice, impactul acestora asupra planetei și viitoare riscuri, precum și sugestii de atenuarea impactului


Inventarul de eliberare a substanțelor toxice
Program care urmărește gestionarea substanțelor chimice toxice care pot reprezenta o amenințare pentru sănătatea umană și pentru mediu;


Investigarea remedierii
Stabilește natura și amploarea contaminării și sursele; identifică impacturile actuale și potențiale asupra sănătății publice, bunăstării și mediului; evidențiază utilizările actuale și rezonabile previzibile ale terenurilor și apelor statului; obține și evaluează orice informații necesare pentru identificarea și compararea acțiunilor de remediere alternative;


Investigație preliminară
Se referă la procesul de colectare și revizuire a informațiilor disponibile despre un sit de deșeuri periculoase;

Lagună aerată
Bazin de deținere și/ sau tratare care accelerează procesul natural de descompunere biologică a deșeurilor organice prin stimularea creșterii și activității bacteriilor care degradează deșeurile organice;


Legea privind conservarea și recuperarea resurselor
Legea federală principală care gestionează și controlează formarea, depozitarea, eliberarea și autorizarea substanțelor și deșeurilor periculoase. E aplicată, în principal sectoarelor industriale și de producție;


Legea privind controlul substanțelor toxice
Evaluează și reglementează noile substanțe chimice comerciale înainte de intrarea lor pe piață, reglementează substanțele chimice existente care prezintă un risc nerezonabil pentru sănătate sau mediu;

Legea privind procedurile administrative
Lege care prevede procedurile și cerințele referitoare la promulgarea reglementărilor;  


Lithium-Ion Battery
Tip de baterie folosită pentru a stoca energia care alimentează motorul mașinii electrice. Această tehnologie se fundamentează pe schimbul de ioni de litiu între un electrod pozitiv (catodul) și un electrod negativ (anodul) Cei doi electrozi sunt situați de ambele părți ale unui separator scufundat în lichid (electrolitul). Circulația acestor ioni generează un curent electric, utilizat pentru alimentarea motorului. Toate automobilele  electrice a Groupe Renault funcționează  pe baza acestei tehnologii;

Maricopa Association of Governments (MAG)
Agenție regională de planificare a calității aerului și organizație de planificare metropolitană pentru transport pentru toate jurisdicțiile din județul Maricopa;


Marja de toleranță
Precizează procentul din valoarea-limită în baza căruia poate fi depăşită acea valoare, conform condițiilor stabilite în legea 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare;


Măsurări fixe
Măsurări efectuate în puncte exacte, fie continuu, fie prin prelevare aleatorie, pentru a stabili nivelurile, în conformitate cu obiectivele de calitate relevante ale datelor, conform legii 104/2011;


Măsurări indicative
Măsurări care respectă obiective de calitate a datelor mai puțin riguroase decât cele solicitate pentru măsurări în puncte fixe, conform reglementărilor privind calitatea aerului;


Mediu abiotic
Componentele de mediu lipsite de viață (roci, pietre, minerale, sol, apă, climă)


Monitored Natural Attenuation (MNA)
Descrie o serie de procese fizice și biologice care, fără ajutorul intervenției umane, reduc concentrația, toxicitatea sau mobilitatea contaminanților chimici sau radioactivi. Aceste procese au loc indiferent dacă există sau nu alte măsuri active de curățare;

Monitorizarea aerului (Stație de fundal)
Stație pentru monitorizarea nivelurilor de concentrație de fond ale substanțelor poluante ale aerului care sunt semnificative pentru o anumită regiune sau la nivel global. Scopul primordial al stațiilor este acela de a măsura schimbările pe termen lung ale compoziției atmosferei;


Monitorizarea conformității
Colectarea și evaluarea datelor, inclusiv rapoarte de auto-monitorizare și verificarea pentru a arăta dacă concentrațiile și încărcăturile de poluanți conținute în deversările permise sunt în conformitate cu limitele și condițiile specificate în autorizație;


Monitorizarea mediului
Supravegherea, anticiparea, avertizarea și implicarea în  procesul de evaluare sistematică a dinamicii particularităților calitative ale elementelor de mediu;


Multilateral Environmental Agreements (MEAs)
Acorduri între mai multe țări care se aplică la nivel internațional sau regional și se referă la o varietate de probleme de mediu. Fiecare acord are o misiune și obiective specifice ratificate de mai multe state; 

National Ambient Air Quality Standards (NAAQS)
Standarde federale pentru calitatea minimă a aerului înconjurător necesare pentru protejarea sănătății și bunăstării publice;


Natura 2000
Circuit european de zone naturale protejate. Acesta are misiunea de a proteja natura și de a menține pe termen lung resursele naturale esențiale dezvoltării socio-economice;


Neoliberal Environmental Governance
Abordare a teoriei guvernării mediului încadrată de o perspectivă asupra neoliberalismului ca ideologie, politică și practică în raport cu lumea biofizică;


New Source Performance Standards
Standarde naționale uniforme EPA privind emisiile de aer și efluenți de apă care limitează cantitatea de poluare permisă din surse noi sau din surse existente modificate;


New Source Review
O cerință a legii privind aerul curat, conform căreia planurile de implementare ale statului trebuie să includă o revizuire a permisului care se aplică construcției și funcționării surselor staționare noi și modificate în zonele neatenționate pentru a asigura atingerea standardelor naționale de calitate a aerului înconjurător;

Nivel
Definește concentrația unui poluant din aer, respectiv depunerea lui pe o suprafață în decursul unei anumite perioade de timp;


Nivel critic
Noțiune care definește limita de concentrație dincolo de care o substanță poate provoca efecte periculoase organismelor vii;


Nivel de fond
Concentrația unei substanțe într-o zonă de mediu care apare în mod natural sau nu este rezultatul activităților umane;  


Niveluri de acțiune
Niveluri de reglementare recomandate de EPA pentru aplicarea de către FDA și USDA atunci când reziduurile de pesticide apar în produsele alimentare sau furaje din alte motive decât aplicarea directă a pesticidului; 


Notice of Opportunity to Correct (NOC)
O acțiune informală de executare întreprinsă de ADEQ care documentează natura faptică a unei încălcări a mediului;

Obligația referitoare la concentrația de expunere
Nivelul stabilit pe baza indicatorului mediu de expunere cu scopul de a diminua efectele dăunătoare asupra sănătății umane, care trebuie atins într-o perioadă dată, în acord cu legislația în vigoare, privind calitatea aerului;


Ordin administrativ
Document legal semnat de EPA care îndrumă o persoană fizică, o afacere sau o altă entitate să ia măsuri corective sau să se abțină de la o activitate. Acesta descrie încălcările și acțiunile care trebuie întreprinse și pot fi puse în aplicare în instanță. Astfel de ordine pot fi emise, de exemplu, ca urmare a unei plângeri administrative prin care incriminatul este obligat să plătească o penalitate pentru încălcarea unui statut;  


Ordin de consimțământ
Document legal, aprobat de un judecător, care formalizează un acord încheiat între ADEQ și părțile potențial responsabile pentru a curăța, înceta sau corecta acțiunile care poluează mediul;

Osmoză inversă
Elimină salinitatea și majoritatea contaminanților apei potabile și produce un flux rezidual de apă foarte salină. De asemenea, utilizat în tratarea apelor uzate;


OTR (Organism de Transfer de Responsabilitate)
Operatori economici autorizați pentru îndeplinirea sarcinilor legate de realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor in numele operatorilor economici de pe piața de  ambalaje, anvelope, echipamente electrice și electronice, acumulatori;


Oxidare biologică
Descompunerea materialelor organice complexe de către microorganisme; 


Ozon
O formă de oxigen ce conține trei atomi în moleculă. Este un gaz de culoare albăstruie, foarte activ din punct de vedere chimic și un puternic agent oxidant

PEC (POWER ELECTRONIC CONTROLLER)
O unitate din trei părți care alimentează mașina electrică. Acesta cuprinde următoarele: o cutie de interconectare care distribuie curentul electric către toate părțile vehiculului,  o unitate de putere electronică care distribuie curentul electric către reductorul motorului și încărcătorul Caméléon® dezvoltat de Renault, care extrage puterea maximă din toate punctele de încărcare care furnizează până la 22 kW;


Permis
Autorizație, licență sau document de control echivalent emis de ADEQ pentru a pune în aplicare cerințele unei reglementări de mediu, de obicei pentru a limita cantitatea de poluanți evacuate în mediu. Un exemplu ar fi permisul de exploatare a unei stații de epurare a apelor uzate;


pH
O expresie a acidității sau a alcalinității, dată de o scală cu valori de la 0 la 14, unde 7 înseamnă neutralitate. Valorile mai mici de 7 indică aciditate, iar cele mai mari de 7 indică alcalinitate


Plan de acțiune de remediere propus
Modalitate prin care agenția poate indica, pe baza experienței și expertizei, care alternativă este cea mai probabilă acțiune. ADEQ trebuie să solicite activ revizuirea publică și să comenteze toate alternativele luate în considerare;


Plan de asigurare a capacității
Plan la nivel de stat care sprijină capacitatea acestuia de a gestiona deșeurile periculoase generate în limitele sale pe o perioadă de douăzeci de ani; 


Plan federal de implementare
Plan implementat la nivel federal pentru a atinge standardele de calitate a aerului, utilizat atunci când un stat nu este în măsură să dezvolte un plan adecvat;


Planul de implementare a statului
Planuri de stat aprobate de EPA pentru stabilirea, reglementarea și aplicarea standardelor de poluare a aerului;


Planuri de calitate a aerului
Planurile prin care se stabilesc măsuri pentru atingerea valorilor-limită sau ale valorilor-țintă, conform reglementărilor în vigoare;


Plastic de unică folosință
Un tip de plastic ce nu poate fi reutilizat


Ploaie acidă
Ploaie ce prezintă un nivel de pH mai mic de 5,6. Aciditatea rezultă de regulă din reacțiile chimice provocate de eliberarea în aer a chimicalelor eliminate prin procesele industriale

 

Politica de mediu a companiilor
Presupune schemă de management și audit ecologic. Politica de mediu înseamnă obiectivele generale ale companiei și principiile de acțiune, în ceea ce privește mediul, inclusiv respectarea tuturor cerințelor de reglementare relevante în materie de mediu;


Poluant
Orice substanță care se regăsește în aer și poate avea efecte negative asupra sănătății și asupra mediului;


Poluanți atmosferici periculoși
Poluanți atmosferici care nu se încadrează în standardele de calitate ale aerului și pot fi o amenințare cu efecte negative asupra sănătății umane sau asupra mediului. Astfel de poluanți includ: azbest, beriliu, mercur etc;


Poluare fonică
Sunete ce nu sunt dorite, fie din cauza efectelor asupra oamenilor, cum ar fi oboseala, fie din cauza efectelor asupra echipamentelor fizice

Poluare marină
Orice modificare asupra mediului marin cauzată de eliberarea accidentală sau intenționată de substanțe periculoase sau toxice, cum ar fi apele reziduale industriale, comerciale și urbane


Prag de alertă
Nivelul care, dacă este depășit, există un risc de expunere de scurtă durată a populației. Drept urmare, se impune acționarea imediată, în deplină concordanță cu legislația privind calitatea aerului;


Prag de informare
Nivelul care, dacă este depășit, apare un risc pentru sănătatea umană cauzat de o expunere de scurtă durată a unor categorii ale populației sensibile, pentru care se impune informarea imediată și adecvată, în concordanță cu legislația privind calitatea aerului;


Prag inferior de evaluare
Nivelul sub care, pentru a evalua calitatea aerului înconjurător, este suficientă folosirea tehnicilor de modelare sau de estimare obiectivă, conform cadrului legal;


Prag superior de evaluare
Indicele sub care, pentru a evalua calitatea aerului  se poate recurge la o combinație de măsurări fixe și tehnici de modelare şi/sau măsurări indicative, conform reglementărilor legislative;


Prevenirea deteriorării semnificative (PDS)
Un program de autorizare a poluării aerului în construcții conceput pentru a asigura că parametrii și calitatea aerului nu se degradează dincolo de nivelurile standard naționale de calitate a aerului înconjurător sau dincolo de cantitățile specificate peste nivelul de bază. De asemenea, se asigură că cea mai bună tehnologie de control disponibilă se aplică surselor staționare majore și modificărilor esențiale pentru poluanții reglementați și luarea în considerare a solurilor, a vegetației și a vizibilității în procesul de autorizare;


Principiile Ecuator
Cadru de gestionare a riscurilor, adoptat de instituțiile financiare, pentru determinarea, evaluarea și gestionarea riscului de mediu și social în finanțarea proiectelor. Este destinat în primul rând să ofere un standard minim pentru diligența necesară în direcția sprijinirii pentru  luarea deciziilor responsabile cu privire la riscuri;


Produs secundar
Material, altul decât produsul principal, generat ca urmare a unui proces industrial;  


Program Cooperativ de Evaluare și Monitorizare a efectelor poluării aerului asupra pădurilor
Acesta a fost demarat în 1985, în temeiul Convenției privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe termen lung a Comisiei Economice a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa (CEE-ONU);


Programul de inspecție a emisiilor vehiculului
Un program obligatoriu de testare și reparație a emisiilor vehiculului administrat de ADEQ pentru a reduce emisiile  vehiculului și pentru a îmbunătăți calitatea aerului;


Programul voluntar de gestionare a mediului
Un program ADEQ care oferă recunoaștere și stimulente pentru organizațiile care au o istorie bună de conformitate cu mediul;


Programul „Rabla”
Programul de stimulare a înnoirii Parcului Auto Național care are ca obiectiv principal substituirea autoturismelor cu o vechime mai mare de 10 ani de la data fabricației, cu autovehicule noi, conforme cu standardele europene, în domeniul poluării aerului, dar și a emisiei de gaze de eșapament;

Radiație
Un tip de energie periculoasă și puternică ce este produsă de substanțe radioactive sau reacții nucleare


Raport de amplasament
Document elaborat, conform legislației în vigoare prin care se obține autorizația de mediu și se subliniază starea amplasamentului, gradul  poluării existente înainte de utilizarea instalației, asigurând un punct de referință și comparație la încheierea activității;


Raportul Dobris
Un raport privind starea mediului solicitat de miniștrii mediului pentru întreaga Europă la conferința ministerială organizată la Castelul Dobris, lângă Praga, în iunie 1991;


Reciclare
Procesul prin care materialele recuperate devin produse utilizabile. Mai mult, reutilizarea unor articole de consum sau industriale specifice pentru a conserva materialele rare, a reduce poluarea și deșeurile și, în general, a îmbunătăți starea mediului;


Reciclare în buclă închisă
Recuperarea sau reutilizarea apelor uzate în scopuri nepotabile într-un proces închis;  


Recomandare
Document care nu are caracter de reglementare, comunică informații despre risc persoanelor abilitate să ia decizii de gestionare a riscurilor;  

Regenerative braking
Sistem de frânare pentru recuperarea energiei. În momentul în care vehiculul încetinește, o parte din energia sa cinetică este transformată în electricitate. Bateria se reîncarcă atunci când șoferul ridică piciorul de pe accelerație sau apasă ușor frâna. Sistemul de navigație R-Link atenționează șoferul, atunci când frânarea regenerativă determină acumulatorul să stocheze energie suplimentară;


Reîmpădurire
Procesul prin care zonele de pădurile sunt reîmprospătate prin plantarea de noi copaci în locul celor tăiați sau căzuți. Reîmpădurirea este foarte importantă pentru conservarea mediului și prevenirea degradării lui


Remediere
Curățarea sau alte metode utilizate pentru îndepărtarea sau conținerea unei scurgeri toxice sau a materialelor periculoase;


Renault mobility
Serviciu de închiriere mașini, disponibil 24/7 din aplicație. Acesta permite închirierea mașinilor electrice Renault, utilizarea și testarea lor pe o anumită perioadă de timp, stabilită de beneficiarul serviciului;


Resturi de reducere
Deșeuri rezultate din activități de remediere;  


Reziduu
E compus din materii prime sau deșeuri separate în timpul procesării culturilor sau minereurilor minerale;

Sarcină critică
Capacitatea ecosistemelor de a suporta sarcina de mediu fără daune semnificative. Pragul este sarcina critică. Acest concept mai poate fi definit drept sarcina maximă pe care un anumit sistem o poate tolera înainte de eșec;


Schema de agromediu
Schemele de agromediu sunt programe guvernamentale create pentru a sprijini fermierii să-și gestioneze terenurile într-un mod ecologic. Acestea sunt esențiale pentru conservarea mediilor cultivate cu valoare naturală însemnată, pentru diversitatea genetică îmbunătățită și pentru protecția agro-ecosistemelor;


Schimbare cliamatică
Acest fenomen continuu a determinat investitorii - fondurile de pensii, deținătorii de rezerve de asigurări - să înceapă să verifice investițiile în ceea ce privește impactul lor asupra factorilor percepuți ai schimbărilor climatice. Industriile dependente de combustibilii fosili sunt mai puțin atractive. În Marea Britanie, politicile de investiții au fost afectate în special de concluziile Stern Review din 2006. un raport comandat de guvernul britanic pentru a furniza o analiză economică a problemelor asociate schimbărilor climatice. Concluziile sale au indicat necesitatea includerii în toate calculele financiare a considerațiilor legate de schimbările climatice și de problemele de mediu și că beneficiile acțiunii timpurii asupra schimbărilor climatice ar depăși costurile acesteia; 


Sistem de depunere-rambursare
Taxă suplimentară la prețul produselor potențial poluante. Când poluarea este evitată prin returnarea produselor sau a reziduurilor acestora, se acordă o rambursare a taxei suplimentare;


Sistem de informații geografice
Sistem conceput pentru a captura, stoca, manipula, analiza, gestiona și prezenta toate tipurile de date spațiale sau geografice;


Sit industrial abandonat
Sit industrial ce nu mai poate fi folosit în niciun scop din cauza contaminării cu poluanți, nu neapărat radioactive


Sixth Assessment Report (AR6) of the IPCC
Prezintă informații referitoare la înțelegerea fizică a climatului actual și a proiecțiilor viitoare, inclusiv o percepție îmbunătățită asupra impactului uman în contextul  schimbărilor climatice. Studiul detaliază bugetul pentru energie al Pământului, procesele de feedback climatic şi sensibilitatea la climă, accentuând potențialele schimbări de temperatură la nivel mondial, precum și întărirea nevoii de acțiune imediată în atenuarea schimbărilor climatice, după Raportul special IPCC, privind încălzirea globală cu 1,5° C și riscurile aferente pentru planetă, umanitate. De remarcat este şi atenția sporită asupra informațiilor regionale obținute odată cu îmbunătățirea modelului, cu ultimele descoperiri privind evenimentele extreme, inclusiv evenimentele complexe, care iau în considerare vremea şi clima pe scala timpului - date relevante pentru evaluarea riscurilor legate de climă;


Smart city
Apariția orașului inteligent cuprinde în special introducerea de noi soluții de transport care promovează mobilitatea electrică, precum și implementarea unui nou sistem inteligent de rețea electrică. Are o gamă de infrastructuri inteligente, care pot comunica între ele în timp real, formând un ecosistem mai sigur, mai fiabil și mai ecologic;

Smart grid
Rețea electrică inteligentă în care fluxurile de energie sunt optimizate pentru a se adapta corespunzător cerințelor utilizatorilor finali, ținând cont și de capacitățile de producție. Prin apelul la tehnologiile informaționale și senzorii care măsoară starea rețelei în timp real, rețeaua inteligentă are drept scop să îmbunătățească calitatea tehnică și economică a rețelei electrice, în timp ce integrează eficient surse de energie regenerabile intermitente, precum energia solară sau eoliană;


Smog
Ceață deasă, amestecată cu fum și cu praf industrial, formată în regiunile industrializate sau în marile orașe, cu efecte dăunătoare asupra sănătății populației


Solubilitate apoasă
Concentrația maximă a unei substanțe chimice care se va dizolva în apă pură la o temperatură de referință;  


Stație de tratare a apelor uzate
Instalație care conține o serie de rezervoare, ecrane, filtre și alte procese prin care poluanții sunt eliminați din apă;


Strategia privind Schimbările Climatice
Prezintă cele două direcții esențiale ale efortului climatic: efortul de prevenire și combatere a efectelor negative cauzate de  schimbările climatice și cel de adaptare adecvată, cu daune minime, în contextul creat de modificările climatice deja în desfășurare. Strategia pune la dispoziție și detalii referitoare la implicarea fiecărui sector de activitate în degajarea emisiilor GES prin intermediul proceselor umane, corelate cu cele naturale;


Stratosferă
Un strat al atmosferei Pământului ce se regăsește la aproximativ 10-15 km de suprafața planetei, acoperind troposfera. Stratosfera este formată din mici cantități de ozon gazos, ce au rolul de a filtra până la 99% din cantitatea de radiații ultraviolete provenite de la soare


Substanță volatilă
Orice substanță care se evaporă ușor la o temperatură normală;


Summitul de la Cardiff
A pus bazele unei acțiuni comunitare coordonate pentru a integra preocupările de mediu în politicile UE. La același summit, Consiliul European a invitat Consiliile Transporturilor, Energiei și Agriculturii să definească propriile strategii în acest sens;


Sursă zonală
Orice sursă de poluare a aerului care este emisă pe o zonă relativ mică, dar care nu poate fi clasificată drept una punctiformă. Astfel de surse pot include: vehicule și alte motoare mici, întreprinderi mici și activități casnice sau surse biogene; 

Tehnologia de curățare a cărbunelui
Proces de precombustie prin care cărbunele este tratat fizic sau chimic pentru a elimina o parte din sulful său, astfel încât să reducă emisiile de dioxid de sulf; 


Ţinta naţională de reducere a expunerii
Reducerea procentuală a expunerii medii a populației, stabilită pentru anul de referință cu obiectivul de a diminua efectele nocive asupra sănătății umane, care se impune să fie atinsă, acolo unde este posibil, într-o perioadă dată, conform legii 104/2011;


Titular de activitate
Orice persoană fizică sau juridică ce exploatează, controlează sau este delegată cu putere economică decisivă, privind o activitate cu un potențial impact asupra calității aerului;


Toxicitate acută
Capacitatea unei substanțe de a provoca vătămări biologice severe sau moartea imediat după o singură expunere;   


Trasabilitate
Abilitatea unui sistem de a permite redepistarea istoricului, a folosirii sau a localizării unui deșeu, cu ajutorul unor identificări înregistrate;


Tratament avansat
Nivel de tratare a apelor uzate mai strict decât tratamentul secundar, necesită o reducere de 85% a concentrației de poluanți convenționali sau o reducere semnificativă a poluanților neconvenționali; 


Tratament biologic
Tehnologie de tratare care utilizează bacterii pentru a consuma deșeuri organice;  

Tratament chimic
Varietate de tehnologii care utilizează substanțe chimice sau numeroase procese chimice pentru tratarea deșeurilor;  


Tratament secundar
Un proces de tratare a apelor uzate folosit pentru a converti materialele dizolvate sau suspendate, într-o formă mai ușor separată de apa tratată;


Tratament terțiar
Curățare avansată a apelor uzate care depășește stadiul secundar sau biologic, eliminând substanțe nutritive precum: fosfor, azot și solide în suspensie;


Tratarea avansată a apelor uzate
Procedeul de eliminare a poluanților care nu sunt înlăturați într-o manieră optimă prin tratarea secundară. Din această categorie fac parte azotul, fosforul etc. În cazul acestora, acest proces se realizează cu ajutorul filtrelor de nisip sau a altor metode;


Tratarea chimică a deșeurilor periculoase
Metode de tratare care sunt utilizate pentru a efectua descompunerea completă a deșeurilor periculoase în gaze netoxice sau pentru a modifica proprietățile chimice ale deșeurilor, de exemplu, prin reducerea solubilității în apă sau neutralizarea de aciditate sau alcalinitate;


Triple bottom line
Reprezintă un cadru contabil caracterizat de trei componente principale : social, mediu și financiar. Companiile care încorporează acest cadru consideră că la baza oricărei societăți există trei piloni : oameni, planetă și profit.

Unitate de absorbție a carbonului
Un dispozitiv de control care utilizează cărbune activ pentru a absorbi compușii organici volatili dintr-un flux de gaz sau lichid;


Unitatea Dobson
Unitate de măsurare pentru determinarea cantității totale de ozon prezent într-o coloană verticală de aer deasupra suprafeței pământului;

United Nations Environment Programme (UNEP)
Este responsabil pentru coordonarea răspunsurilor la problemele de mediu din cadrul sistemului Națiunilor Unite;

Valoare-limită
Indice stabilit pentru a evita și a preveni producerea unor evenimente nefaste. În esență, scopul constă în diminuarea  efectelor acestora asupra sănătății umane și a mediului. Mai mult, acest indice se poate atinge într-o perioadă dată și care nu trebuie depășit odată ce a fost atins, conform reglementărilor privind calitatea aerului;  

Valoare-țintă
Nivelul stabilit, în scopul evitării, prevenirii declanșării unor evenimente dăunătoare şi reducerii efectelor acestora asupra sănătății umane și a mediului ca întreg, care trebuie să fie atins, pe cât posibil într-o anumită perioadă, potrivit legii 104/2011, cu modificările ulterioare;

Zonă de protecție
Suprafața de teren din jurul zonei în care se efectuează măsurări fixe, marcată astfel încât orice activitate realizată în interiorul acesteia, ulterior instalării echipamentelor de măsurare, să nu modifice reprezentativitatea datelor de calitate a aerului înconjurător pentru care acesta a fost amplasat; 


Zonă de realizare
O zonă considerată a avea o calitate a aerului la fel de bună sau mai bună decât standardele naționale de calitate a aerului înconjurător definite în Legea 104/2011. O zonă poate fi una de realizare pentru un poluant și o zonă de nerealizare pentru alții; 

Zonă dezafectată
Situri, zone industriale și comerciale abandonate, inactive sau subutilizate, unde extinderea sau reamenajarea este complicată din cauza contaminării reale sau percepute a mediului. Ele pot fi în zone urbane, suburbane sau rurale. Inițiativa Brownfields a EPA ajută comunitățile să atenueze riscurile potențiale pentru sănătate și să restabilească viabilitatea economică a unor astfel de zone sau proprietăți; 


Zonă de clasa I
În conformitate cu Legea privind aerul curat, o zonă de clasa I este una în care vizibilitatea este protejată cu un grad ridicat de strictețe și include parcuri naționale, zone sălbatice, monumente și alte zone de importanță națională și culturală aparte; 

SURSE
 

 1. https://administrare.info/domenii/economie/15281-esen%C5%A3a,-factorii-determinan%C5%A3i-ai-globaliz%C4%83rii, accesat 1 feb. 21
 2. https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/72/lupta-impotriva-schimbarilor-climatice, , accesat 1 feb. 21
 3. https://www.dw.com/ro/un-studiu-avertizeaz%C4%83-asupra-supra%C3%AEnc%C4%83lzirii-marilor-ora%C8%99e/a-49546884, accesat 1 feb. 21
 4. https://www.mediafax.ro/externe/pare-ca-restrictiile-impuse-de-pandemie-nu-au-reusit-sa-reduca-incalzirea-globala-1-va-scade-cu-0-001-grade-c-19154743, accesat 1 feb. 21
 5. https://twitter.com/Peters_Glen/status/1260106430306152450?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1260106430306152450%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.mediafax.ro%2Fexterne%2Fpare-ca-restrictiile-impuse-de-pandemie-nu-au-reusit-sa-reduca-incalzirea-globala-temperatura-va-scade-cu-0-001-grade-c-19154743, accesat 1 feb. 21
 6. http://www.mmediu.ro/categorie/strategia-nationala-privind-schimbarile-climatice-rezumat/171, accesat 2 feb. 21
 7. http://mmediu.ro/articol/tipuri-de-masuri/1402, accesat 2 feb. 21
 8. https://ec.europa.eu/environment/industry/retail/pdf/issue_paper_6/ENV-2012-00380-00-00-RO-TRA-00.pdf, accesat 2 feb. 21
 9. https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circulara-definitie-importanta-si-beneficii, accesat 2 feb. 21
 10. https://www.procarton.com/infographics-3-pro-cartons-carbon-footprint/?lang=ro, accesat 2 feb. 21
 11. https://s3-euwest1.amazonaws.com/europarl/circular_economy/circular_economy_ro.svg, accesat 2 feb. 21
 12. https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20191115STO66603/ue-si-acordul-de-la-paris-catre-neutralitatea-climatica, accesat 3 feb. 21
 13. http://www.mmediu.ro/categorie/acordul-de-la-paris/178, accesat 3 feb. 21
 14. https://www.gazderomania.ro/acordul-de-la-paris-privind-schimbarile-climatice/, accesat 3 feb. 21
 15. https://carbonexpert.ro/emisii-carbon/, accesat 3 feb. 21
 16. http://mmediu.ro/new/?page_id=2394, accesat 3 feb. 21
 17. https://www.solutiidemediu.ro/dictionar-de-mediu/, accesat 3 feb. 21
 18. https://greendeal.ro/green-deal-pactul-ecologic-european-prezentare/, accesat 5 feb. 21
 19. https://urbact.eu/green-deal-sau-for%C5%A3a-motrice-responsabiliz%C4%83rii-globale, accesat 5 feb. 21
 20. https://www.aiprom.ro/articole/7-inovatii-din-agricultura-care-ar-putea-salva-planeta-pamant, accesat 5 feb. 21
 21. http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/publicatii/Politica_mediu.pdf, , accesat 9 feb. 21
 22. http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/publicatii/politica_de_mediu_brosura_nr.4_.pdf, accesat 9 feb. 21
 23. https://earth911.com/inspire/earth-day-23-quotes/, accesat 9 feb. 21
 24. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=ro, accesat 9 feb. 21
 25. https://www.totcum.com/avantajele-si-dezavantajele-globalizarii/, accesat 9 feb. 21
 26. https://easyelectriclife.groupe.renault.com/en/glossary/. accesat 15 feb. 21
 27. https://www.gruprenault.ro/fundatia-groupe-renault-romania/mobilitate-sustenabila, accesat 16 feb. 21
 28. https://easyelectriclife.groupe.renault.com/en/outlook/lifestyle/past-and-present-the-evolution-of-the-electric-car-by-groupe-renault/, accesat 17 feb. 21
 29. https://easyelectriclife.groupe.renault.com/en/day-to-day/driving/ecomobility-travel-reinvented/, accesat 18 feb. 21
 30. https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental,_social_and_corporate_governance,accesat 14. apr. 21
 31. https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_governance, accesat 14 apr. 21
 32. https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Environment_Programme,accesat 15 apr
 33. http://differentlife.ro/_ro/amprenta-ecologica/, accesat 15 apr. 21
 34. http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Conventia_Aarhus.pdf, accesat 15 apr. 21.
 35. https://www.greenpeace.org/romania/, accesat 15 apr. 2021.
 36. https://rebu.ro/utile/cum-se-face-corect-colectarea-separata/, accesat 20 mai 2021.
 37. https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary, accesat 17 iunie 2021.
 38. https://legacy.azdeq.gov/function/help/glossary.html, accesat 25 iunie 2021
 39. https://www.calitateaer.ro/public/description-page/glossary-page/?__locale=ro,accesat 25 iunie 2021 .
 40. http://www.ehso.com/Glossary.htm , accesat 19 iulie 2021
 41. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Chapter_01.pdf, accesat 17 august 2021
 42. https://www.news.ro/economic/enel-se-angajeaza-sa-ajunga-la-emisii-nete-zero-in-lantul-sau-valoric-pana-in-2050-starace-cand-vorbim-despre-scenarii-climatice-stiinta-a-facut-progrese-semnificative-1922404810542021081220354332, accesat 17 august 2021
 43. https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fit-for-55/, accesat 17 august 2021