AMPRENTA DACIA

Avem proiecte de sustenabilitate care încurajează comportamente responsabile. Ne implicăm în comunitate și vrem ca fiecare Kilometru Bine să conteze.

Județul Argeș

+ 600 000 locuitori

3 municipii
4 orașe
95 de comune

Județul Dâmbovița

+ 500 000 locuitori

2 municipii
5 orașe
82 de comune

București

+2 000 000 locuitori

Spațiile noastre, înverzite de proprii angajați

Am plantat peste 275.000 de copaci și arbuști în localitățile în care ne desfășurăm activitatea.

 • Argeș
 • Dâmbovița
 • București

Amprenta noastră industrială

 • O uzină prietenoasă cu mediul în procesele sale
 • Dacia este recertificată cu standardul ISO 14001
 • Implementăm progresiv standardele de management, instrumentele și procesele care țin de reducerea impactului asupra mediului, în cadrul strategiei globale a Grupului, de dezvoltare durabilă.
 • În 2005, Dacia a lansat Declarația de Mediu, un document care defineşte obiectivele de reducere a impactului activităţilor industriale asupra mediului înconjurător.
 • În procesele de fabricaţie a vehiculelor, Dacia respectă toate normele de mediu. La finalul ciclului de viaţă al mașinilor, acestea pot fi reciclate în proporție de 95%.
 • La nivel de platformă industrială: consumul de apă a scăzut cu 9,4%, emisiile de dioxid de carbon s-au redus cu 11,3%, consumul de energie electrică s-a redus cu 7,1%, iar cantitatea de deşeuri periculoase s-a diminuat cu 5,2%.
 • Au fost instalate peste 22 000 de corpuri de iluminat cu LED, iar consumul de energie s-a redus cu 50%, la nivelul platformei.
 • A fost redus plasticul utilizat, iar deșeurile sunt colectate selectiv în toate spațiile noastre de activitate.
 • Uzina Dacia de la Mioveni se află pe traseul către o “uzină verde”, cu zero emisii CO2 până în 2035.